Toplum Ruh Sağlığı

Toplum Ruh Sağlığı bireyin ve kitlelerin ruh sağlığını geliştirmeyi hedefleyen eylemler bütünü olarak tanımlanabilir. Çok katmanlı ve çok sektörlü ele alınması gereken bir kavramdır.

Derneğimiz bu başlık altında sivil alanda çalışmalar yürütmekte, politika yapıcılar için raporlar hazırlamakta ve toplum ruh sağlığının geliştirilmesi konusunda savunuculuk yapmaktadır.