Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İz Derneği

Tamamlanan Projeler

– Yanyana Projesi

Uygulandığı Yer ve Yıl: Aralık 2019’da başlayan proje 2022 yılının Haziran ayında tamamlanmıştır. Proje İstanbul, Konya, Mersin, Adana, Gaziantep, Bursa, Hatay, İzmir ve Kilis gibi sığınmacı yoğunluğu olan illerde, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü iş birliği ile uygulanmıştır.

Fon sağlayan kurumlar: Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Temsilciliği, Demokrasi ve İnsan Hakları
için Avrupa Aracı (DIHAA) tarafından desteklenmektedir.

Amaç: Geçici koruma statüsündeki mülteci öğrencilerin sosyal uyumunun desteklenmesi,
okullaşma ve okula devam oranlarının artırılmasıdır.

www.yanyana.biz  

– Dijital İZ Projesi

Uygulandığı Yer ve Yıl: Ekim 2021 yılında başlayan proje 2022 Mayıs ayında çevrimiçi uygulanacaktır.

Fon Sağlayan Kurum: Turkish Philanthropy Funds

Amaç: Ruh sağlığı profesyonellerinin psikososyal alanda çevrimiçi araçları
kullanmasına ilişkin kapasite gelişimi ve REACH mobil uygulanması özelinde ruh sağlığı alanına ilişkin özelleşmiş içeriklerin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

– İZ Bırakıyoruz Projesi

Uygulandığı Yer ve Yıl: Türkiye’nin her yerinde çevrimiçi uygulanacak proje, Ekim 2021’de başlayıp 2022 Ağustos ayında tamamlanmıştır.

Fon Sağlayan Kurum: Sivil Toplum Destek Vakfı

Amaç: 65 yaş üstü bireylerin özyaşam hikayelerinin anlatı yoluyla kayda geçirilerek
psikososyal iyilik hallerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

www.izbirakiyoruz.com


– Müşterek Proje

Uygulandığı Yer ve Yıl: Nisan 2019- Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul’da uygulanmıştır.

İş birliği ve Fon sağlayan kurumlar: Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenmiş ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) işbirliği ile yürütülmüştür.

Amaç: Mültecilerle çalışan STK’ların insan kaynağı kapasitelerini,
iletişim ve savunuculuk becerilerini güçlendirmek amaçlanmıştır.

www.musterekproje.org  


– Göçmen Kuşlar Kısa Filmi

Uygulandığı Yer ve Yıl: Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

İş birliği ve Fon sağlayan kurumlar: Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Temsilciliği, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DIHAA) tarafından desteklenen Belgesel Sinemacılar Birliği’nin
alt hibe projesi olarak gerçekleşmiştir.

Amaç: Göçmen bir çocuğun gözünden ‘ayrımcılık nasıl
yaşanıyor, nasıl anlamlandırılıyor, ne hissettiriyor, bu ağır tecrübelerin telafisi mümkün mü’ sorularının cevabını aramak ve seyredenlerde
farkındalık sağlamak amaçlanmıştır.

eşiTCE

Uygulandığı Yer ve Yıl: Tüm Türkiye/2020

İş birliği ve Fon sağlayan kurumlar: Dernek Özkaynak

Amaç: eşiTCE oyunu, bireylerin toplumsal cinsiyet okuryazarlığını ve duyarlılığını
arttırmak için oluşturulmuş bir oyun.

‘Birlikte…’ Projesi

Uygulandığı Yer ve Yıl: Tüm Türkiye/2020

İş birliği ve Fon sağlayan kurumlar: Dernek Özkaynak

Amaç: Covid-19 salgınını her grubun süreci deneyimleyişinin aynı olmadığı,
gruplara özgü farklı meselelerin ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. Toplumun psikolojik dayanıklılığına katkıda bulunmak için, Nisan
2020’de başlatılan ‘Birlikte…’ projesi ile genç, yetişkin ve ebeveyn bireylerin ihtiyaçlarınauygun çevrim içi grup buluşmaları düzenlendi.

Toplum Ruh Sağlığı Söyleşileri

Yer ve Yıl: 2018-2019 yılında İstanbul’da uygulanmıştır.

İş birliği ve Fon sağlayan kurumlar: Colombia University Studio X işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Amaç: Toplum Ruh Sağlığı Söyleşilerinin amacı ruh sağlığının çok katmanlı
yapısına dikkat çekmek ve farklı disiplinlerin perspektifi ile ruh sağlığını etkileyen faktörleri ele almaktır.

– YanYana Suriyeli Çocuklar İçin Psikososyal Destek Projesi

Uygulandığı Yer ve Yıl: 1 Şubat 2017-30 Eylül 2018 tarihleri arasında 18 ay boyunca İstanbul’da sürdürülmüştür.

İş birliği ve Fon sağlayan kurumlar: Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Temsilciliği, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DIHAA) tarafından desteklenen proje Yuva Derneği ve Oyun Terapileri Derneği
ile işbirliği içinde yürütülmüştür.

Amaç: Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların dile dayalı iletişim sorunları,
dışlanma, travma, psiko-sosyal destek alamama, öğrenmeden geri kalma gibi sorunlarına müdahale edebilmek ve sosyal içermeye katkı sunmak amacıyla tasarlanan proje, Suriyeli
mülteci çocuklara yönelik ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığını azaltmayı hedeflemiştir. Yenilikçi bir eğitim aracı olan YanYana Kutu Oyunu, bu projeye özel Türkçe ve Arapça olmak üzere çift dilli geliştirilmiştir.
Çocuklar için oyunun bir iletişim ve kaynaşma aracı olması noktasından yola çıkılarak, psikolog ve pedagogların danışmanlığıyla tasarlanmıştır.
Türkiyeli ve Suriyeli 4000’den fazla çocuk tarafından oynanmıştır.

– Ekol Lojistik EKOLITY Projesi

Uygulandığı Yer ve Yıl: Ekol Lojistik Firması, İstanbul, 2018

İş birliği yapılan kurum: Ekol Lojistik

Amaç: EKOLİTY Cinsiyet Eşitliği Projesi ile toplumsal konulara duyarlı, toplumsal cinsiyet
rollerine ilişkin farkındalık kazanan ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iş yeri modelinin geliştirilmesine aracılık etmek amaçlanmıştır.
Proje kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yetişkinler için kutu oyunu geliştirilmiş ve formatörler aracılığıyla 3500 mavi yaka ve 1500 beyaz yaka
çalışana yaygınlaştırılmıştır. EKOLITY Kutu Oyunu aynı zamanda, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği(IPRA) tarafından düzenlenen
ve halkla ilişkiler dünyasının Oscar’ı kabul edilen Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde altın ödülünü kazanmıştır.

– Ekol Lojistik Mentor ve Menti Projesi

Uygulandığı Yer ve Yıl: Ekol Lojistik Firması, İstanbul, 2017

İş birliği yapılan kurum: Ekol Lojistik

Amaç: Mentor ve Menti programı ile kişisel gelişimi güçlendirmek, motivasyonu ve farkındalığı
yüksek, hedefler koyabilen ve potansiyelini kullanabilen bireyler ve iş ortamı geliştirmek amaçlanmıştır.

– Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi Araştırma Projesi

Uygulandığı yıl ve yer: İstanbul

İş birliği yapılan ve fon sağlayan kurumlar: Açık Toplum Vakfı tarafından fonlanan proje İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Koç Üniversitesi
Tıp Fakültesi iş birlikleriyle yürütülmüştür.

Amaç: Proje, tıp öğrencilerinin eleştirel, sorgulayan bir gözle bakmalarını
ve ayrımcılık içeren söylemlerden uzak bir bakış açısı edinmelerini amaçlanmıştır.

– Geleceğin Donanımlı Doktorları Projesi

Uygulandığı yer ve yıl: İstanbul

İş birliği yapılan kurum: İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ile ortaklaşa yürütülmüştür.

Amaç: Projenin amacı, geleceğin hekimlerinin biyo-psiko-sosyal insan modelini içselleştirmeleri,
toplum ruh sağlığını geliştiren ve koruyan projeler üretebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktı.

– Özgürlüğüm Projesi

Uygulandığı yer ve yıl: Bursa, Denizli, Eskişehir, Gebze, İzmir, Kocaeli’nde birer ceza infaz kurumunda, toplamda 15 ay süren proje 2015’te başladı.

İş birliği yapılan kurumlar: TOÇEV tarafından geliştirilen‘’Özgürlüğüm’’ projesine Bir İZ Derneği olarak içerik ve uygulama desteği verildi.

Amaç: Proje, cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşayan çocukların temel ihtiyaçlarının
karşılanması, enerjilerini doğru kullanabilecekleri oyun alanlarının geliştirilmesi ve annelerin çocuklarıyla olan diyalog ve davranış biçimlerinin güçlendirilmesini
amaçlamıştır.

– Öğretmen Eğitimleri Dizisi – Sınıf Oyunları Atölyesi

Uygulandığı yer ve yıl: İstanbul, 15 Ekim 2016

Amaç: Bir İZ Derneği’nin kaleme aldığı Sınıf Oyunları Kitabı
ile öğretmenlere sınıf içinde kullanabilecekleri, eğitimi destekleyici oyunlar sunmak.

– BİL’im Model Okul Projesi

Uygulandığı yıl ve yer: 2015 – 2016 eğitim yılında Gaziosmanpaşa BİL Okullarında uygulandı.

İşbirliği yapılan kurum: Gaziosmanpaşa BİL Okulları

Amaç: Öğrenci, öğretmen, veli ve idareci gibi okulun tüm aktörlerinin etkileşimsel
ve yaratıcı yöntemlerle gelişimlerini destekleyerek, yenilikçi bir okul modeli oluşturmayı amaçlamıştır.

– Geleceğim Güvende Projesi

Uygulandığı yıl ve yer: 2014 yılı, Zeytinburnu ve Bağcılar ilçesi

İşbirliği yapılan ve fon sağlayan kurumlar: İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Diğer işbirliği yapılan kurumlar Zeytinburnu
Kaymakamlığı liderliğinde Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü
Derneği ve Koçluk İnovasyon ve Farkındalık Derneği’dir.

Amaç: Proje, okul devamsızlığı yüksek ve risk altında bulunan çocuklara ve
ailelere psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunmayı amaçlamıştır.

– Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Uygulandığı yer ve yıl: 2014 – 2015 eğitim yılında İstanbul ve Ankara’da uygulanmıştır.

İşbirliği yapılan ve Fon sağlayan Kurum: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) desteğiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Gündem Çocuk Derneği
ortaklığıyla yürütülmüştür.

Amaç: İstanbul ve Ankara’daki birer okulda yürütülen pilot çalışma
öğretmen, öğrenci ve velilerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddeti önleme konularında farkındalık kazanmalarını amaçlamıştır.

– Eğitimde Geniş Açı Projesi

Uygulandığı yer ve yıl: Samsun Kavak ilçesi Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, 2013- 2014

İş birliği yapılan kurumlar: Rıdvan Çelikel Eğitim Vakfı

Amaç: Okulların öğrencilere heyecan veren, öğrencilerin benlik saygısını
pekiştiren, yaratıcılık ve ilişki yönetimi becerilerini geliştiren kurumlar olması amacıyla yola çıkılan bu projede Bir İz Derneği projeye içerik
üretme ve uygulama destekleri sağlamıştır.

– Güçlenen Genç Projesi

Uygulanan Yıl ve Yer: Bingöl, Genç İlçesi 2013 – 2014

İşbirliği Yapılan Kurum: Genç Kaymakamlığı ve Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Amaç: Proje, Bingöl’ün Genç ilçesinde görev alan ilk ve orta öğretim
okulları öğretmenleri, üniversiteye hazırlanan öğrenciler, kamu çalışanları ve din görevlilerine yönelik hem kişisel hem mesleki güçlendirme
çalışmaları yapmayı amaçlamıştır.

– TİKO (Türk İsveç Kardeşliği Okulları) Sosyal Güçlendirme Projesi

Uygulandığı yer ve yıl: 2013- 2014 eğitim yılında Esenler ve Bağcılar ilçesindeki iki ilköğretim okulunda yürütülmüştür.

İşbirliği yapılan (Fon sağlayan) kurum: İsveç Konsolosluğu

Amaç: Proje bütüncül bir yaklaşım ve kapsayıcı faaliyetlerle öğretmen,
veli ve öğrencilerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlamıştır.

b. Kapasite Geliştirme Çalışmaları

– Concern Worldwide/Psikososyal Danışmanlık(PSS)

Uygulandığı Yer ve Yıl: Kasım-Aralık 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir.

İş birliği ve Fon sağlayan kurumlar: Concern Worldwide tarafından desteklenmiştir.

Amaç: Concern Worldwide merkezlerinde uygulanacak PSS müfredatının geliştirilmesi ve merkezlerde
görevli eğitmenlere eğitimler verilmesi amaçlanmıştır.

– ASAM AL Farah Merkezleri-Psikolog ve Tercüman Eğitimi ve Süpervizyonları

Uygulandığı Yer ve Yıl: Haziran-Ekim 2018 tarihleri arasında ASAM’ın tüm Al Farah merkezlerinde uygulanmıştır.

İş birliği ve Fon sağlayan kurumlar: Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Al Farah Programı

Amaç: Merkezlerde çalışan psikolog ve tercümanların kapasitelerini eğitim ve süpervizyonlarla
güçlendirerek, göç ve savaş travması olan Suriyeli çocukların 10 haftalık grup terapileri aracılığı ile iyilik hallerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.