Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İz Derneği

Yönetim Kurulu

Betül Bozkurt
Psikolog / Grup Terapisti / Eğitmen / Danışman / Yazar

Kişisel, kurumsal ve toplumsal gelişim alanlarında çalışıyor. Gerek kurumsal gerekse toplumsal dönüşümün ancak bireyin dönüşümüyle mümkün olabileceği inancıyla tüm çalışmalarında eğitime özel önem veriyor. Bugüne dek altı binden fazla katılımcıyla buluşan Betül psikoloji birikimini, deneyimsel öğrenme tekniklerini, psikodrama ve sosyodrama gibi güçlü yöntemleri kullanarak kuruma, ekibe ve ihtiyaca özel eğitim programları geliştiriyor ve yürütüyor. İnteraktif ve yenilikçi tasarımlara sahip eğitimlerinde yaşayarak öğrenmeyi ve içselleştirerek değişimi hedefliyor.

Eğitmenliğin yanısıra özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, uluslararası örgütlere sosyal sorumluluk ve toplumsal yatırım projelerinde danışmanlık yapıyor. Gönüllülüğün gücüne ve etkisine çokça inanan Betül, desteklediği çeşitli STK’lara ilaveten kurucularından olduğu Bir İZ Derneği ve Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği ile toplumsal dönüşüme hizmet ediyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladığı psikoloji öğreniminin ardından psikodrama ve varoluşçu analiz gibi uzmanlaşma eğitimlerine, uluslararası liderlik ve gelişim programına katıldı. Halen oyun, öğrenme, psikodrama, sosyal değişim, gönüllülük, yaratıcılık, varoluşçuluk ve anlam üstüne okumayı, yazmayı, öğrenmeyi sürdürüyor.

Varoluşsal kaygı öykülerinden oluşan ‘Ya Kaygın Kanatlarınsa’ adlı psikoeğitim kitabının okurlarla buluşmasından mutluluk duyuyor. 

İnanç Sümbüloğlu
Klinik Psikolog / Psikodramatist

İnanç Sümbüloğlu, Tıp Eğitiminde somatic deneyimleme araştırmaları üzerine doktora yapmaktadır.

Klinik psikolog, psikodramatist ve yaratıcı hareket lideridir.

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde yardımcı eğitmen olarak çalışmaktadır.

Oyun Terapileri Derneği ve Bir İZ Toplum Ruh Sağlığı Derneği kurucu üye ve yönetim kurulu üyesidir. Kurucusu olduğu Çatı Atölye’de çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi’nde misafir öğretim görevlisidir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Grup Liderliği ve Psikoterapileri program eş koordinatörüdür.

Psikodrama, Sosyodrama ve grup terapi yöntemlerini kurumlarda, eğitim ve sivil toplum projelerinde kullanmaktadır.

Ruh sağlığının tüm politikalarda gözetilmesine ilişkin savunuculuk yapmaktadır.

Özlem Melek Mumcuoğlu
Uzman Psikolojik Danışman / Çocuk, Ergen, Çift ve Aile Terapisti / Oyun Terapisti

Mülkiyeli geçmişinden sonra bitirdiği çocuk gelişimi onu psikoloji dünyası ile tanıştırdı. Ardından Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde doktora derslerini tamamladı. Tez sureci halen devam etmektedir.

Aile ve çift terapileri, EMDR ve oyun terapileri sertifikaları olan Mumcuoğlu, aile bireyleri ve çiftler arasındaki uyum problemleri ve çocuklarda travma fobiler, duygusal problemler vb konularında çalışmaktadır.

Bir dönem Akşam Gazetesi’nin “Çocuğumuz ve Biz” ekinde köşe yazıları yazan Mumcuoğlu, aile içi iletişim, ana-baba olmak, okuma kültürü, çocuklarda uyku problemleri, doğru yemek yeme alışkanlıkları, medyanın çocuklar üzerindeki etkisi, çocuklarda korkular, ergenlik, şiddetsiz iletişim, kuklanın dışavurum tekniği olarak çocuklarla çalışılması, ailede sınırlar, masal kitaplarının iyileştirici etkisi gibi konularda ailelere ve öğretmenlere seminerler vermektedir. Gençlere iletişim, bağımlılık, şiddet, meslek eğitiminin önemi, beden farkındalığı, farklılıklarla bir arada olmak, şiddetsiz iletişim, sosyal sorumluluk- sivil toplum gibi konularda akran eğitimleri düzenlemektedir. ISIS Israel Family Therapy Coaching and Meditation’dan Family Therapy Advanced Training sertifikası olan Mumcuoğlu, çiftlere sağlıklı ayrılık, ayrılık öncesi ve sonrası ilişkiler, kriz ortamlarında ilişkiler, ilişkinin cinselliğe etkisi, ebeveynlik, iletişim problemleri vb. konularda çalışmaktadır.

Bir dönem Yeditepe Üniversitesi’nde “Medya ve Çocuk” dersini vermiştir. Yıllarca anaokullarında aile danışmanlığı yürütmüştür. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin çocuklarla ilgili rehber kitap, eğitimsel oyunlar ve projelerinde danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır. Çocuk kitapları çıkaran yayınevlerine pedagojik danışmanlığını sürdürmektedir. Basılı masal kitapları olan Mumcuoğlu, masal kitaplarının, kuklanın ve storytelling yönteminin çocuk ve ebeveyn ilişkisindeki iyileştirici etkisini çalışmaktadır.

Selma Karabey
Prof. Dr. / Halk Sağlığı Uzmanı

Prof. Dr. Selma Karabey, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu ve Halk Sağlığı Uzmanı olup, 1986 yılından bu yana İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Ek olarak Sağlık Bakanlığının çeşitli kurullarında danışman, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Uzmanlık Yeterlik Kurulu’nda ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Ziyaret Ekibi’nde üye olarak yer alan Prof. Dr. Selma Karabey’in mesleki ilgi alanları “Sağlığın geliştirilmesi”, “Toplum ruh sağlığı” ve “Sağlık ve sosyal politikalar”dır. Dr. Karabey, 1992-2016 yılları arasında AIDS Savaşım Derneği Yönetim Kurulu’nda çalıştı. 2016 yılından bu yana Bir İZ Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sendi Bağban Başaran
Uzman Klinik Psikolog

Uzmanlık alanı ergen ve yetişkin olan Sendi Bağban Başaran Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Klinik psikoloji yüksek lisansını Okan Üniversitesi Travma Odaklı Klinik Psikoloji yüksek lisans bölümünde tamamlamıştır.

Oyun terapileri alanında temel eğitimlerini Prof. Dr. Byron Norton ve Psikolog Nilüfer Devecigil’den I. Düzey ve travma geçirmiş çocuklarda deneyimsel oyun terapisi eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlayarak sertifikasını almıştır. Bir dönem anaokulunda psikolog olarak görev alarak çocuk, ergen çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süreçte Matthew D. Selekman ve Dr. Stephen Langer tarafından çocuk, ergen ve aileler ile çalışma çalışma konusunda Çözüm Odaklı Terapi (Kısa Süreli) eğitimlerini de tamamlayarak çocuk çalışmaları alanında eğitimlerini tamamlamıştır.

2014- 2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) uygulayıcı ortağı olan İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Esenler çok amaçlı destek merkezinde göç, kayıp, yas, savaş, travma alanında çocuk, ergen ve aileler ile çalışıp travma alanında deneyim kazanmıştır. Biriz Derneği’nin Yanyana projesi kapsamında çocuklarla grup terapi programını yürütücüsü olmuştur. Göç, afet ve toplumsal travmalar alanında çalışırken Concern Worlwide bünyesinde Suruç ve Akçakale’de saha çalışmaları sürdürmüştür.

Türk Psikologlar derneğinin Soma Dayanışma Ağı projesi ve İzmir depremi gibi toplumsal travmalarda psiko-sosyal destek alanında sahada ve online süreçlerde gönüllü psikolojik destek çalışmalarını sürdürmüştür. 2015 yılından itibaren, çeşitli afet ve felaketlerde psikososyal destek ve alanda acil müdahale alanında gönüllü olarak destek vermeye devam etmektedir. 2016-2018 yılları arasında TPD Travma Afet ve Kriz birimi eş-başkanlık görevini üstlenmiştir.

Travma alanında çalışmalarına devam ederken EMDR I. ve II. Düzey eğitimlerini Emre Konuk ve Asena Yurtsever’den almıştır. EMDR ile ilgili eğitim ve süpervizyonlarını Şirin Atçeken, Tuba Akyüz, Zeynep Özmeydan ve Roger Solomon tarafından alarak çalışmalarına katkı sağlamıştır. 2021 yılında süpervizyonlarını tamamlayarak EMDR Avrupa Akredite terapisti olmuştur.

2019- 2022 yılı arasında Has Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık merkezinde okul bünyesinde çalışan akademisyen ve genç yetişkinler ile çalışmıştır. “Humanitarian Assistance & Crisis Management global master” programında mülteci alanında eğitim gören öğrencilere ders vermiştir. Biriz Derneği kapsamında, sığınmacılar ve göçmenlerle çalışmalarını sürdüren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına, kurumlarında görev alan ruh sağlığı çalışanlarına, sahada çalışanlarına ve tercümanlara yönelik eğitimlerde, eğitmen olarak görev almaya devam etmektedir.

2017’den bu yana yetişkinlerle seanslarında bireysel ve toplumsal travmalar, çocukluk ve gelişimsel dönem travmalar, cinsel taciz, doğum travması, travma sonrası stress bozukluğu, kayıp ve yas süreçleri, kaygı bozuklukları, öfke ve stress yönetimi, ilişkisel problemler, yetersizlik, değersizlik özgüvensizlik duyguları ile çalışmaktadır.

Ergenler ve genç yetişkinler ile terapi seanslarında bireysel ve gelişimsel dönem travmalar, kayıp ve yas süreçleri, kaygı bozuklukları (fobi, sosyal fobi, panic atak vb.), adaptasyon ve uyum problemleri, öfke kontrol, ilişki problemleri ile çalışmaktadır. Klinik çalışmalarında Psikodinamik, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaşrırma ve Yeniden İşleme) ve Çözüm Odaklı yöntemlerinden faydalanmaktadır.

·     Emdr Avrupa Onaylı Akredite Terapistidir

·     Türk Psikologlar ve EMDR derneği üyesidir.